Hvor i din ledelsesstil kan du bruge en holdningsjustering

Præcis kommunikativ træning & indsigt i dine holdningers betydning